Trening 2024

Trening 2024

ZAPRASZAM PO WIEDZĘ, DOŚWIADCZANIE I ROZWÓJ w ramach treningu Instytutu Studiów nad Stanami Szczytowymi ISPS, który poprowadzę od lutego 2024.

Szkolenie obejmuje zarówno wykłady, praktyczne ćwiczenia, superwizowane sesje uczestników, jak również bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla dyskusji i wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zaproszeni goście: twórca Instytutu Grant McFertrige, Shayne’a Mckenzie – CEO ISPS oraz certyfikowani i zaawansowani terapeuci, zarówno prowadzący swoją praktykę, jak i biorący udział w projektach badawczych Instytutu, pojawią się na zajęciach, by odpowiedzieć na pytania, opowiedzieć o swojej pracy, podzielić się historią swoją i Instytutu.

Szkolenie odbywać się będzie:

* w kameralnej, kilkuosobowej grupie,

* w formule wideo-konferencji na platformie Zoom;

* dwa razy w tygodniu (wtorek -/- czwartek) w 3-godzinnym bloku – z krótką przerwą – w porze popołudniowo-wieczornej i potrwa od lutego do marca 2024

Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonymi powyżej – podstawowymi informacjami o szkoleniu, o przebiegu rekrutacji, a także możliwościach, jakie daje trening.

Jeżeli masz pytania, napisz do mnie na:

*adres mailowy fairwind.myway@gmail.com lub

*WhatsApp +447455949490