Ustawienia pokoleniowe

Ustawienia pokoleniowe

USTAWIENIA POKOLENIOWE

Czy zdarza się, że ogarniają Cię silne, przykre i niezrozumiałe emocje? Czy masz wrażenie, że gdzieś w środku jest w Tobie coś pękniętego? Czy czujesz się wewnętrznie głęboko zraniony, a ból nie daje się niczym ukoić? Czy wydaje Ci się, że zranienia i ból stały się częścią Ciebie?

Emocjonalnie, trauma pokoleniowa, charakteryzuje się poczuciem, że cierpienie lub trudności były z nami od zawsze, odkąd tylko pamiętamy. Choć jest to trauma odziedziczona, odczuwamy ją zazwyczaj tak intensywnie, że trudno uwierzyć, że nie doświadczyliśmy jej osobiście.

Podczas pracy z traumami rodowymi, pojawiają się obawy, że uzdrawiając je i uwalniając się od dotkliwych symptomów, staniemy się zarazem nielojalni wobec przodków, że ich zdradzimy, tracąc w ten sposób naszą więź z nimi. Ten lęk jest jednym z przejawów nieświadomego, ukrytego sumienia rodowego oraz jego dynamicznych praw, które zostały odkryte i opisane przez Berta Hellingera:

  • Prawo przynależności. „W rodzie istnieje podstawowa zasada, wedle której, każdy, kto doń należy, ma takie samo prawo przynależności. Umierając, nie traci się prawa przynależności. Ktoś, kto umiera, traci życie, ale nie przynależność. Ród obejmuje zatem zarówno żyjących, jak i zmarłych, zazwyczaj do trzeciego, a niekiedy aż do piątego pokolenia. W wielu rodzinach i rodach odmawia się jednak niektórym członkom tego przywileju.”
  • Prawo więzi. „Wszystkich członków danej rodziny łączy więź. Jest tak, jakby tworzyli coś w rodzaju wspólnoty losu, w której zły los jednego, dotyczy wszystkich innych. Łączy się z tym ściśle wyobrażenie, że jeden człowiek może zastąpić drugiego, biorąc na siebie jego cierpienie, pokutę i śmierć. Najsilniejsza więź ujawnia się między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem oraz między mężem a żoną. Więź ta powoduje, że zdrowi czują się odpowiedzialni za chorych, niewinni za winnych, szczęśliwi za nieszczęśliwych, żywi za zmarłych. Należy przy tym zdawać sobie sprawę z faktu, że cały proces odbywa się podświadomie, a osoby, których dotyczy, nie są w stanie ani go dostrzec, ani zrozumieć.”
  • Prawo hierarchii. „W każdej grupie istnieje pewna hierarchia, zasada pierwszeństwa. To, co zdarzyło się wcześniej, ma pierwszeństwo przed tym, co się pojawiło później. Ci, którzy byli wcześniej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy przyszli później. Każdy ma zatem należne mu miejsce. Hierarchia zostaje zachwiana wtedy, gdy ci, którzy przyszli później, chcą zająć miejsce wyższe od tego, które im przysługuje. Wykraczamy przeciwko hierarchii również (…) gdy uważamy się za lepszych od naszych przodków tylko dlatego, że żyjemy tu i teraz.”
  • Prawo wyrównania. „Tak więc ze względu na więź i miłość panujące we wspólnocie losu danego rodu, istnieje nieodparta potrzeba wyrównania między zyskiem jednych, a stratą drugich, między niewinnością i szczęściem jednych, a winą i nieszczęściem drugich, między zdrowiem jednych, a chorobą drugich, między życiem jednych, a śmiercią drugich.”

W swojej praktyce terapeutycznej stosuję zarówno mentalną metodę konstelacji wewnętrznymi obrazami, podczas których wiedzące pole przejawia się w postaci odczuć, wrażeń cielesnych, wyobrażeń oraz wglądów w świadomości Klienta, a także zewnętrznych, z użyciem figurek, które odzwierciedlają postawy, emocje i ruch reprezentowanych przez nie osób z rodu. Oba sposoby mogą być zarówno elementem sesji psychobiologii subkomórkowej, jak i oddzielnym spotkaniem, poświęconym ustawieniu systemowemu danego problemu.

Koszt indywidualnego ustawienia to 500 PLN

Wszystkie cytaty pochodzą z książki ‘Miłość Ducha. Czym jest i jak osiąga spełnienie’ Berta Hellingera

error: Content is protected !!