sesje terapeutyczne

Sesje

Jako Klient, ustalasz swój ‘Everest’, wspinasz się i zdobywasz go.
Jako terapeutka wspieram i towarzyszę Twojej wędrówce, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem, profesjonalnymi i osobistymi umiejętnościami.

Zapraszam na bezpłatną konsultację online, która służy:

  • Wzajemnemu poznaniu się oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwwskazań do terapii;
  • Omówieniu formularzy, wymaganych przed terapią: Zakres odpowiedzialności, Ankieta, Umowa;
  • Przedstawieniu podstawowych technik a także ustaleniu terminarza spotkań;

Terapia indywidualna:

Krótkoterminowa, to praca z jednym, określonym tematem. Obejmuje trzy spotkania: sesję terapeutyczną, trwającą około 90 – 120 minut oraz dwie, krótsze (ok. 50 minut) sesje sprawdzające. Jej koszt (trzy spotkania) to 500PLN

Średnioterminowa, jest przeznaczona dla osób doświadczających bardziej złożonych trudności w życiu i obejmuje kilka sesji terapeutycznych oraz odpowiednio następujących po nich spotkań sprawdzających. Jej koszt zależy od ilości sesji i jest ustalana indywidualnie.

Obszary mojej specjalizacji:

  • uwalnianie od skutków emocjonalnych i fizycznych napięć, blokad rodowych oraz traum rodzinnych i pokoleniowych;
  • uzdrawianie negatywnych przekonań oraz schematów automatycznie odtwarzanych w życiu;
  • niwelowanie skutków przeciążenia emocjonalnego, niepokoju i stresu;
  • wzmacnianie samooceny i zaufania do siebie oraz rozwijanie twórczych zasobów i poczucia spełnienia w życiu;
  • osiąganie i wzmacnianie zdrowego i satysfakcjonującego sposobu funkcjonowania w życiu, dzięki umiejętnościom i stanom szczytowym świadomości;

Zaświadczam, że nie prowadzę działalności leczniczej o której mowa w Ustawie z dn. 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Alternatywne terapie mocy nie zastępują leczenia dostępnego w ramach nauk medycznych i służby zdrowia. Informacja o istotnych dla zdrowia i życia diagnozach oraz zaleceniach lekarza medycyny powinna zostać umieszczona w ankiecie, wypełnianej przed rozpoczęciem terapii w Centrum Świadomości.

error: Content is protected !!