Procesy stanów szczytowych

Procesy stanów szczytowych

PROCESY STANÓW SZCZYTOWYCH

Proces Stanu Szczytowego Świadomości to intensywna praca terapeutyczna realizowana w nieinwazyjnym regresie do konkretnego, wczesnego wydarzenia rozwojowego. Wymaga znajomości technik używanych podczas sesji.

Uzyskanie konkretnego stanu poprawia jakość życia, daje dostęp do głębszych obszarów świadomości oraz zwiększa rozumienie i akceptację siebie. Nazwa ‘stany szczytowe’ pochodzi od stworzonej przez Abrahama Maslowa, hierarchii potrzeb człowieka. Na jej szczycie umieszczone jest dążenie do samorealizacji, szeroko rozumianej twórczości, indywidualnego rozwoju oraz miłości i szczęścia. W ciągu życiu doświadczamy wielu szczytowych momentów świadomości. Są to chwile radości, gdy robimy to, co kochamy, głębokiej bliskości z ukochaną osobą, satysfakcji z osiągnięć, czy zachwytu pięknem natury, muzyki lub sztuki.

Stan różni się od doświadczenia swoją stałością: jest doznaniem, które trwa. Sprowadza ono lekkość i spokój, pozwala dostrzec złożoność i piękno otaczającego świata. Uświadamia też nasze miejsce w nim oraz rolę, jaką aktywnie odgrywamy, współtworząc porządek rzeczywistości, w której żyjemy.

Zarówno doświadczenia, jak i stany szczytowe są naturalnie przynależne człowiekowi, jednakże zdolność do ich przeżywania bywa tracona z powodu uszkodzeń prenatalnych i perinatalnych, a także w obliczu doznanych traum i utrwalonych mechanizmów przetrwania.

Koszt obejmuje kilkukrotne przeprowadzenie procesu oraz dwa spotkania sprawdzające efekty i utrwalające uzyskane jakości lub/i umiejętności.

Usuwa ‘niezależną’ paplaninę umysłu, np. głosy wewnętrznego krytyka, natrętne myśli; uzdrawia blokady i lęki powstrzymujące przed podjęciem zamierzonych czy upragnionych działań; uwalnia od prokrastynacji; uzdrawia tendencję do wchodzenia w symbiotyczne więzi i współuzależnionego sposobu funkcjonowania w relacjach czyli uwikłań typu: ofiara – ratownik – agresor;

Osadza emocjonalnie w ‘tu i teraz’, zmniejsza wrażliwość i reaktywność na traumy z przeszłości; daje uczucie spokoju, także w obliczu bieżących trudności, wyzwań czy stresu; zmniejsza niepokój i lęki, dzięki czemu można doświadczać wielu innych emocji; wnosi poczucie większej spójności w myśleniu, odczuwaniu i działaniu.

Pozwala dostrzec i przyjąć własne talenty i potencjały, a także odsłonić najwłaściwsze i najbardziej satysfakcjonujące sposoby ich realizacji; uzdalnia do podejmowania spokojnych i spójnych decyzji; ułatwia wybór i skierowanie się na optymalną – pośród innych możliwości – ścieżkę życia, i podążanie nią; uzdrawia traumy utrudniające samorealizację oraz przeżywanie radości i poczucia sensu w życiu.

Zmniejsza intensywność ujemnych emocji, takich jak: niepokój, lęk, złość, gniew, osądzanie, chęć odwetu, wyrządzenia krzywdy; ułatwia kierowanie się dobrem w życiu; wprowadza poczucie jasności i rozumienia życiowych okoliczności, wzmacnia pozytywne nastawienia i akceptację siebie i innych.

Ten proces uzdrawia traumy, które przejawiają się w życiu:

  • niemożnością przywołania żadnych lub niemal żadnych pozytywnych wspomnień z dzieciństwa;
  • przekonaniem, że dzieciństwo było tylko trudne, bolesne lub nieszczęśliwe, bez żadnych przyjemnych, radosnych czy szczęśliwych chwil;
  • osób, które pomagają innym – zawodowo lub prywatnie – jako przeciążenie wykonywanymi obowiązkami i wypalenie pracą;
  • zawodowym osób – pracujących w obszarze leczenia lub/i pomagania innym – jako powracające doznanie zmagania i frustracji głębokim poczuciem, że nie jest się w stanie na prawdę pomóc;

Pozwala odzyskać dostęp do emocji – zarówno dodatnich i ujemnych – które zostały wyparte w wyniku traum; eliminuje zablokowany i stłumiony sposób przeżywania uczuć i doznań w ciele, a także stanów szczytowych świadomości; uzdrawia uczucie depresji i beznadziei, które mogą towarzyszyć temu problemowi; ze względu na to iż podobne symptomy mogą występować przy innego typu problemach, przeprowadzenie procesu poprzedzone jest potwierdzeniem diagnozy przez terapeutę zaawansowanego.

Zamienia doświadczony moment szczytowy w permanentny stan; zwiększa i utrwala jakości wybranego przeżycia transformując go w trwałą jakość.

Pozwala odzyskać utracone odczucie, doświadczenie lub / i zdolności czy umiejętności szczytowe; utrwala chwilowe jakości szczytowe, intensyfikując je oraz czyniąc stabilnymi i permanentnymi.

Pozwala umocnić i utrwalić niestabilne odczucie, umiejętność lub stan szczytowy; intensyfikuje jakości szczytowe, sprawia, że są permanentne i stabilne.

error: Content is protected !!