Przebieg rekrutacji

Proces kwalifikacji wymaga:

– Zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu drogą mailową na adres: therapy@ceofaw.com

 lub fairwind.myway@gmail.com

– Odbycia minimum trzech sesji z certyfikowanym terapeutą Instytutu przed rozpoczęciem treningu,

– Wolności od nałogów i uzależnień;

– Wypełnienia dokumentów i formularzy wymaganych przed rozpoczęciem szkolenia;

– Umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną on-line mającą na celu:

     * Ustalenie ewentualnych przeciwskazań do uczestniczenia w treningu;

     * Wskazanie tematów lub obszarów wymagających przepracowania przed jego rozpoczęciem;

     * Udzielenie informacji o wymogach certyfikacji, licencji i związanych z nimi opłatach;

– Wpłaty zadatku: równowartość 400€ (płatna w PLN lub GBP) po zakwalifikowaniu się. Wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie. Liczba miejsc jest ograniczona.

– Zapoznania się z obowiązkową literaturą przedmiotu:

1 Psychobiologia subkomórkowa. Podręcznik diagnozy.  Dr. Grant McFetridge

2 Szczytowe Stany Świadomości Tom I: Przełomowe techniki osiągania wyjątkowej jakości życia. Dr. Grant McFetridge z Jacquelyn Aldana i Dr. James Hardt

3 Szczytowe Stany Świadomości: Teoria i Zastosowanie. Tom 2: Nabywanie Nadzwyczajnych Stanów Duchowych i Szamańskich. Dr. Grant McFetridge, Wes Geitz

4 Whole hearted healing. Paula Courteau (wersja polska Uzdrawianie Całym Sercem w formacie PDF zostanie przesłana uczestnikom)

Zalecane jest posiadanie sprzętu spełniającego podstawowe wymagania techniczne:

– komputer z szybkim łączem internetowym, możliwością nagrywania, głośnikiem/słuchawkami, mikrofonem, kamerą,

– standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader)

– dostęp do (bezpłatnej) platformy (Zoom)

error: Content is protected !!