podstawowe informacje

Podstawowe informacje

ZAPRASZAMY PO WIEDZĘ, DOŚWIADCZANIE I ROZWÓJ

TERMIN: Najbliższy trening Instytutu Studiów nad Stanami Szczytowymi /ISPS/ rozpocznie się we wrześniu br. Spotkania obejmujące zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, planowane są 2x w tygodniu (po 3,5h w porze południowo-wieczornej), w formie internetowych wideo-konferencji.

Trening składa z dwóch modułów:

1./ I Moduł to: ‘Terapia Traumy’ w nurcie psychobiologii subkomórkowej, w którym przedstawimy spójny model teoretyczny i praktyczny, łączący biologię i psychologię w sprawdzone podejście rozwojowo-terapeutyczne.

Dzięki wieloletnim badaniom prowadzonym w Instytucie ISPS i wypracowanym zasadom zarówno diagnozy, jak i adekwatnych do niej narzędzi, podczas naszych zajęć nauczymy efektywnych metod oraz technik, umożliwiających nie tylko profesjonalną pracę z klientem w ramach terapii czy coachingu, ale także – dla osób właśnie tym zainteresowanych – skuteczną pracę własną w obszarze autoterapii i rozwoju osobistego.

Po zakończeniu I-go Modułu uczestniczki i uczestnicy mogą:

– wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę dla wsparcia samorozwoju oraz nie przystępować do egzaminu kończącego tę część szkolenia;

– przystąpić do (odpłatnego) egzaminu teoretycznego i praktycznego, aby móc uczestniczyć w drugiej części treningu pt. ‘Procesy Stanów Szczytowych’.

– przystąpić do (odpłatnego) egzaminu teoretycznego i praktycznego, aby uczestniczyć w drugiej części treningu pt. ‘Procesy Stanów Szczytowych’, a także rozpocząć proces certyfikacji.

2./ II Moduł: ‘Facylitacja Procesów Stanów Szczytowych’.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w tej części treningu, muszą spełnić wymóg zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego z Modułu ‘Terapia Traumy’.

W czasie zajęć drugiej części realizujemy procesy: Cichy Umysł, Wewnętrzny Spokój, Światłość Mózgów i Optymalna Ścieżka Życia, uczymy zasad oraz – poprzez praktykę – przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia procesów z klientem.

Po drugiej części treningu zachęcamy do przystąpienia do (odpłatnego) egzaminu z teorii Procesów Szczytowych i uzyskania certyfikatu ‘Facylitator Procesów Stanów Szczytowych’.

Zespół prowadzący szkolenie:

error: Content is protected !!