podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Trening ISPS składa z dwóch modułów.

Pierwszy Moduł: ‘Terapia Traumy’. Przedstawia spójny model teoretyczny i praktyczny, łączący biologię i psychologię w sprawdzone podejście rozwojowo-terapeutyczne w nurcie psychobiologii subkomórkowej.

Wyposaża uczestników nie tylko w jasne zasady diagnozowania problemów, ale także w adekwatne i skuteczne narzędzia terapeutyczne, które mogą służyć zarówno profesjonalnej pracy z klientem w ramach terapii czy coachingu, jak również autoterapii i wsparciu własnego rozwoju.

Po ukończeniu I-go modułu można:

* wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie dla samorozwoju i nie przystępować do egzaminu kończącego tę część szkolenia;

* przystąpić do (odpłatnego) egzaminu teoretycznego i praktycznego, aby móc uczestniczyć w drugiej części treningu;

* przystąpić do (odpłatnego) egzaminu teoretycznego i praktycznego, aby nie tylko uczestniczyć w drugiej części treningu, ale także rozpocząć proces certyfikacji.

Drugi Moduł: ‘Facylitacja Procesów Stanów Szczytowych’. Zdanie egzaminu z pierwszej części szkolenia uprawnia do udziału w II module, w którego ramach przeprowadzane są następujące procesy: Cichy Umysł, Wewnętrzny Spokój, Światłość Mózgów oraz Optymalna Ścieżka Życia.

Teoretyczna część modułu obejmuje poznanie fenomenu procesów, związanych z nimi wymogami i standardami oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia procesów z klientem.

Moduł kończy się egzaminem dla osób ubiegających się o tytuł certyfikowanego terapeuty ISPS.

Cena treningu wynosi:

– I Moduł: 145h zajęć ‘TERAPEUTA TRAUMY’: 2400 € (płatne w PLN lub GBP). Wymagana jest zaliczka w wysokości 400 € jako gwarancja miejsca na treningu.

Pozostała kwota, 2000€ może być płatna jednorazowo przed rozpoczęciem treningu lub w 3 ratach po 695€ uiszczanych najpóźniej do 10 dnia każdego z trzech pierwszych miesięcy trwania szkolenia;

– II Moduł: 75h zajęć ‘FACYLITATOR STANÓW SZCZYTOWYCH’: 800€ płatne jednorazowo przed rozpoczęciem treningu lub w 2 ratach po 420€ uiszczanych najpóźniej do 10 dnia każdego z pierwszych dwóch miesięcy trwania szkolenia;

Cena egzaminu po pierwszym module wynosi: 240€, a po drugim: 80€

Dodatkowe, niezależne szkolenia, wymagane do uzyskania certyfikatu ISPS:

1./ Diagnoza chorób i zaburzeń psychicznych DSM-5;

2./ Kryzys duchowy: diagnoza i postępowanie;

3./ Samobójstwo: rozpoznanie ryzyka, diagnoza i przeciwdziałanie;

które mogą zostać:

* zaliczone w ramach posiadanych już dyplomów i zaświadczeń,

* przeprowadzone odpłatnie przez uprawnione w tym zakresie do szkolenia osoby lub instytucje,    

* odpłatnie zorganizowane przez ISPS, po zakończeniu I-go modułu.

Roczny mentoring. Certyfikacja stawia wymóg uczestniczenia w mentoringu (koszt: 12 miesięcy x 100PLN – obecnie).

Roczna opłata licencyjna na terenie Polski wynosi (obecnie) 360PLN.

 

Jeżeli masz pytania, napisz do mnie na:

*adres mailowy fairwind.myway@gmail.com lub

*WhatsApp +447455949490

error: Content is protected !!