Procesy Stanów Szczytowych można określić jako intensywną pracę terapeutyczną realizowaną w regresie do konkretnego, bardzo wczesnego wydarzenia rozwojowego. Przeprowadzenie procesu wymaga zatem znajomości technik używanych podczas sesji. Uzyskanie konkretnego stanu poprawia jakość życia, daje dostęp do głębszych obszarów świadomości oraz zwiększa rozumienie i akceptację siebie. Nazwa ‘stany szczytowe’ odnosi się do stworzonej przez Abrahama Maslowa, hierachii potrzeb człowieka. Na szczycie tej piramidy, umieszczone jest dążenie do samorealizacji, które wyraża się poprzez wszelką kreatywność, twórczość, rozwój wewnętrzny, poprzez doznawanie radości, miłości i szczęścia. W życiu doświadczamy wielu takich wspaniale pozytywnych momentów.  Są to chwile zachwytu pięknem natury, bliskością z ukochaną osobą, podziwu dla muzyki, sztuki czy po prostu dzięki pełnemu zaangażowaniu się i poczuciu spełnienia, gdy robimy to, co kochamy.

Stan różni się od doświadczenia swoją trwałością i stałością: jest doznaniem, które stale trwa. Sprowadza ono lekkość i spokój, pozwala dostrzec złożoność i piękno otaczającego świata oraz nasze w nim miejsce. Uświadamia także znaczenie roli, jaką aktywnie odgrywamy przy współtworzeniu porządku rzeczywistości, w której żyjemy.

Zarówno doświadczenia, jak i stany szczytowe są naturalnie przynależne człowiekowi, jednakże zdolność do ich posiadania i przeżywania bywa tracona z powodu uszkodzeń prekoncepcyjnych, prenatalnych i perinatalnych oraz w obliczu doznanych traum a także psychicznych skutków mechanizmów biologicznego przetrwania.

Koszt procesów obejmuje przeprowadzenie procesu, który trwa ok. 2-3 godzin oraz dwa dodatkowe spotkania ugruntowujące (każde ok. 60-90 minut) i wynosi:

Zamiana doświadczenia w stan

£350

Zamienia i utrwala doświadczenie szczytowe w permanentny stan szczytowy.

Odzyskanie utraconego stanu / Stabilizacja Stanu

£350

Pozwala odzyskać utracone lub niestabilne uczucie lub / i wyższe zdolności oraz utrwala chwilowe doświadczenia szczytowe, czyniąc je stabilnymi i permanentnymi.

Proces Cichego Umysłu

£350

Usuwa paplaninę umysłu, np. głosy wewnętrznego krytyka, obsesyjne obrazy, natrętne myśli związane z negatywnymi emocjami; uwalnia od prokrastynacji oraz symbiotycznego funkcjonowania w relacjach.

Proces Wewnętrznego Spokoju

£300

Osadza emocjonalnie w teraźniejszosci, zmniejsza emocjonalną dotkliwość doświadczonych w przeszłości traum; wnosi spójność w myśleniu, odczuwaniu oraz podejmowanym działaniu.

Proces Ścieżka Życia

£300

Prowadzi do pełniejszego zobaczenia własnych możliwości i potencjałów, uzdalnia do podejmowania spokojnych i spójnych decyzji oraz wyborów a także ułatwia skierowanie się i podążanie optymalną, to jest dającą największe poczucie spełnienia, ścieżki życia.

Proces Światłość Mózgów

£260

Zmniejsza intensywność ujemnych emocji takich jak niepokój, lęk, złość, gniew, osądzanie, chęć odwetu lub wyrządzenia krzywdy, ułatwia dokonywanie wyboru dobra w życiu, wprowadza poczucie większej jasności, rozumienia i akceptacji życiowych okoliczności.