Kim jestem

Kim jestem

Danuta Czarny

‘Podróż zaczyna się od wezwania, które pojawia się wówczas, gdy tęsknimy za zmianą.’ – Joanna Wrycza-Bekier

Nazywam się Danuta Czarny. Pochodzę z Krakowa, gdzie studiowałam Bibliotekarstwo i Informację Naukową. Przez kilka lat pracowałam w zawodzie bibliotekarza, a następnie – przez ponad 25 lat – w prywatnych firmach realizujących międzynarodowe kontrakty i zlecenia.

W 2013 roku przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiła się możliwość zmiany ścieżki zawodowej i włączenia w nią prywatnych zainteresowań. Od lat, pasjonował mnie wewnętrzny potencjał człowieka i sposoby jego rozwijania. Zainteresowania te pojawiły się, jako rezultat własnej pracy terapeutyczno-rozwojowej nad skutkami bolesnych doświadczeń z dzieciństwa oraz dążenia do przekroczenia uwarunkowań rodzinnych, pokoleniowych i kulturowo-społecznych.

Przeszłam swój proces terapeutyczny w nurcie analitycznym oraz psychobiologii subkomórkowej. Uczestniczyłam w wielu sesjach i warsztatach Gestalt, EFT, Whole Hearted Healing (WHH) oraz Ustawień rodzinnych. Uzyskałam certyfikat praktyka Theta Healing Basic i Advanced DNA.

Obecnie, jestem certyfikowaną terapeutką Psychobiologii Subkomórkowej i Szczytowych Stanów Świadomości oraz Ustawień systemowych metodą Berta Hellingera, a także zarejestrowanym członkiem Instytutu Studiów nad Stanami Szczytowymi (ISPS) w Kanadzie i Stowarzyszenia EFT International (EFTi) w Wielkiej Brytanii.

Pozostaję w regularnej, indywidualnej superwizji oraz uczestniczę w spotkaniach i pracach grup terapeutów ISPS, które służą dalszemu profesjonalnemu rozwojowi. Jestem zaangażowana w poszerzanie swojej świadomości oraz promowanie zdrowego i harmonijnego stylu życia, które także służy ochronie naszego środowiska. 

error: Content is protected !!