Możliwości, jakie daje trening

Możliwości, jakie daje trening

Składający się z dwóch modułów trening: TERAPIA TRAUMY oraz FACYLITACJA PROCESÓW STANÓW SZCZYTOWYCH jest skierowana do osób:

– profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną, coachingową lub terapeutyczną;

– planujących lub przygotowujących się do wykonywania zawodu związanego z pomaganiem, terapią i wspieraniem rozwoju osobistego innych osób;

– zaangażowanych w poprawę jakości swojego życia, dostrzegających wartość własnego rozwoju i autoterapii oraz zainteresowanych odkrywaniem nowych, inspirujących narzędzi, doświadczeń i perspektyw służących pogłębianiu świadomości.

Udział  w I module umożliwia:

– poznanie unikalnego nurtu terapeutycznego, regularną pracę w parach, w grupie, a także z trenerką prowadzącą trening, które dają szansę na intensywny rozwój, doświadczanie zmian umożliwiających poszerzanie swojej świadomości, a także lepsze rozumienie siebie i swoich relacji z innymi;

– prowadzenie sesji – w ramach superwizowanych praktyk – z klientami spoza grupy;

– uzyskanie, po spełnieniu wymogów, tytułu ‘Certyfikowany terapeuta traumy ISPS’.

– Uczestnictwo – po zdaniu egzaminu z modułu ‘Terapia Traumy’– w drugiej części szkolenia i w przeprowadzanych w jego ramach procesach stanów szczytowych;

Udział w II MODULE umożliwia:

– Uczestnictwo w przeprowadzanych procesach stanów szczytowych: Cichy Umysł, Wewnętrzny Spokój, Światłość Mózgów oraz Optymalna Ścieżka Życia,

– Otrzymanie – po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych i licencyjnych – tytułu ‘Certyfikowany facylitator stanów szczytowych ISPS’ oraz dostępu do dodatkowych materiałów umożliwiających przeprowadzanie procesów.

– Włączenie do międzynarodowej społeczności Instytutu – po spełnieniu wymogów certyfikacyjnych i licencyjnych – oraz możliwość dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, dostęp do forum i aktualizowanych materiałów oraz do cyklicznie organizowanych konferencji, spotkań i zjazdów członków Instytutu, a także do bezpłatnych szkoleń ISPS pozwalających na:

* Dołączenie do zespołu badawczego

* Uzyskanie specjalizacji w klinicznych procesach (obecnie: Asperger, Traumatic Brain Injury)

* Zdobycie uprawnień do prowadzenia grupowych treningów jako ‘Certyfikowany Trener ISPS’

error: Content is protected !!