Theta Healing

Theta Healing

Theta Healing® jest medytacyjną formą energetycznego uzdrawiania i podobnie jak w metodzie Dwupunktu zarówno Klient, jak i Terapeuta stają przede wszystkim w roli obserwatorów i świadków zachodzącego procesu, dzięki czemu świadomie doświadczają potęgi obserwacji, jako aktu współtworzenia, transformacji i manifestacji istniejącej rzeczywistości. Podstawowym założeniem Theta Healing®, jest wiara w obecność Wyższej Siły Stwórczej – niezwiązanej z żadną religią – jako źródła nieskończonego Istnienia, Miłości i Świadomości.

Stan Theta umysłu wibrujący falami 4–7 Hz, od którego metoda bierze nazwę, przechowuje odczucia, wspomnienia, przekonania i postawy oraz nimi kieruje, a także wyraża się w życiu jako kreatywna i duchowa moc. Gdy relaksujemy się, medytujemy lub łączymy intencją ze Stwórcą, bioelektryka mózgu przechodzi automatycznie w stan Theta, dzięki czemu możemy tworzyć i zmieniać dosłownie wszystko, co tylko sobie wyobrazimy a przede wszystkim, w co potrafimy uwierzyć. Zatem to ‘jedynie’ niedowierzanie oraz utarte przekonania i reakcje, wzory myślenia i odczuwania, ograniczają nam dostęp do tego wymiaru rzeczywistości, w którym wszystko jest możliwe.

‘Wewnątrz każdego z nas jest niewielki wszechświat identyczny z ogromem Wszystkiego Co Jest. Wewnątrz każdego z nas znajduje się Siła Twórcza, Źródlo i Bóg. Nieskończoność jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nas samych. Tak więc (…) gdy wznosimy się, wchodzimy w samo jądro atomu. Stajemy się świadomi istnienia zewnętrznego wszechświata nieskończonej energii oraz prawdy, że Stwórca jest obecny w każdym pojedynczym atomie.’ V. Stibal / Tworca Theta Healing®

error: Content is protected !!