Psychobiologia subkomórkowa w przełomowy sposób łączy różne wymiary świadomości: duchowy, psychologiczny i biologiczny. Jej założenia opierają się na modelu trzech elementów:

1

Komórka prymarna jest centrum świadomości człowieka

2

Kluczowy wpływ na nasz dalszy rozwój cielesny i emocjonalny wywierają bardzo wczesne etapy biologicznego rozwoju

3

Istotne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu psycho-fizycznego mają mikroorganizmy bytujące w ludzkim organizmie.

Twórcą tej modalności i założycielem Instytutu Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości ISPS  jest Grant McFertrige Ph.D, który odkrył, że psychiczne odczucia, zarówno związane z traumatyzacją, jak i poczuciem szczęścia, fundamentalnie  wiążą się z budową, kondycją i funkcjonowaniem komórki prymarnej. Można zatem powiedzieć, że gdy jej konstrukcja jest prawidłowa a zachodzące procesy – optymalne, osoba cieszy się zarówno dobrym samopoczuciem, fizycznym zdrowiem,  jak i harmonijnymi relacjami z otoczeniem. Gdy zaś pojawiają się dysfunkcje w komórce, to mogą się one przekładać nie tylko na problemy w  pracy organów wewnętrznych, zaburzenia i choroby cielesne ale też władz umysłowych, psychicznych i duchowych a zatem na relacje osoby ze sobą samą i światem zewnętrznym.

Terapia psychobiologii subkomórkowej koncentruje się na uzdrawianiu traum i trudności na bazie symptomów i dolegliwości, zgłaszanych przez Klienta. Są one podstawą zarówno do dokonania diagnozy, jak i zastosowania konkretnych terapeutycznych technik. Metody te przede wszystkim wzmacniają zdolność osoby do pełnego przebywania i przeżywania siebie w ciele – w tu i teraz  – a następnie, poszerzają świadomość i wglądy o nowe aspekty.

Terapia procesami stanów szczytowych jest intensywną wewnętrzną pracą, prowadzoną w regresie do konkretnego wydarzenia przedkoncepcyjnego, prenatalnego lub perinatalnego, z zastosowaniem technik używanych podczas sesji terapeutycznych. Uzyskanie wybranego stanu wprowadza na stałe określone jego jakości, pogłębiając zdolność do przeżywania radości i satysfakcji w życiu.