Subcellular Psychobiology

Psychobiologia subkomórkowa

Psychobiologia subkomórkowa i stanów szczytowych w przełomowy sposób łączy różne wymiary świadomości: duchowy, psychologiczny i biologiczny. Jej twórcą oraz założycielem Instytutu Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości ISPS jest Grant McFertrige Ph.D. Założenia tej modalności opierają się na modelu trzech elementów:

  1. Komórka źródłowa stanowi – w biologicznym sensie – centrum świadomości człowieka. Psychiczne i fizyczne doznania, związane zarówno z traumatyzacją, jak i przeżywaniem szczęścia, fundamentalnie wiążą się z budową, kondycją i funkcjonowaniem tej komórki.
  2. Zasadniczy wpływ na stan fizyczny i emocjonalny człowieka wywierają kluczowe etapy biologicznego rozwoju. Na te wczesne wydarzenia wzrostu i przeobrażeń naszej biologicznej świadomości mają wpływ obecne w komórce źródłowej pasożyty. Powodowane przez nie stany zapalne mogą prowadzić do uszkodzeń i dysfunkcji w komórce.
  3. Koncepcja trójdzielnej struktury mózgu, obejmuje – w znaczeniu biologicznym, duchowym i psychologicznym – mózg umysłu, serca i ciała. Spójność mózgów jest źródłem wielu szczytowych stanów świadomości, mających istotne znaczenie dla dobrego zdrowia i samopoczucia człowieka oraz satysfakcjonującego sposobu funkcjonowania w świecie.

Terapia psychobiologii subkomórkowej koncentruje się na uzdrawianiu traum i trudności na bazie zgłaszanych symptomów i dolegliwości. Są one podstawą zarówno do dokonania diagnozy, jak i zastosowania konkretnych terapeutycznych technik. Metody te przede wszystkim wzmacniają zdolność osoby do pełnego przebywania i przeżywania siebie w ciele – w tu i teraz – a następnie, poszerzają świadomość i wglądy o nowe aspekty.

Terapia procesami stanów szczytowych świadomości jest intensywną pracą, prowadzoną w regresie do konkretnego wydarzenia przedkoncepcyjnego lub prenatalnego z zastosowaniem technik używanych podczas sesji terapeutycznych. Uzyskanie wybranego stanu wprowadza na stałe określone jego jakości, pogłębiając zdolność do przeżywania radości i miłości oraz satysfakcji w życiu.

error: Content is protected !!