Poczucie lekkości w życiu

Poczucie lekkości w życiu a ‘blokada plemienna’.

Wiele osób doświadcza poczucia, że jest im ciężko w życiu.

Pytają: Dlaczego jest tak trudno? Czemu ciężko mi w życiu? Dlaczego mam ciągle ‘pod górke’? Czemu życie wciąż rzuca mi kłody pod nogi?’

Z mojego, zarówno osobistego, jak i terapeutycznego, doświadczenia wiem, że przyczyn może być kilka i często nakładają sią one na siebie, potęgując odczucie frustracji, zniechęcenia i wyczerpania.

W kolejnych artykułach omówię – z punktu widzenia psychologii subkomórkowej – źródła tego rodzaju problemów.

Pierwszym tematem jest emocjonalny fenomen, zwany „blokadą plemienną”, który najczęściej przyczynia się do odczuwania tego rodzaju trudności, a także odpowiada za doświadczanie długotrwałej stagnacji w życiu.

 

Poczucie lekkości w życiu

Mechanizmy działania blokady plemiennej (BP).

Blokada przejawia się dotkliwym poczuciem ograniczenia i zablokowania. W sytuacji, gdy chcesz podjąć ważne decyzje, wprowadzić dobre dla siebie zmiany albo, gdy zaczynasz nowy projekt, wówczas pojawia się dojmujące wrażenie ciężkości, niemożności albo paraliżującego braku sił.

Gdy ulegniesz temu naciskowi i wycofasz się, intensywność doznań słabnie lub znikają one całkowicie na tak długo, jak długo nie zaczynasz dażyć ponownie do zmian. Wydaje się więc naturalne, że szukasz sposobności albo wymówek, by odłożyć działanie na jutro i dzięki temu poczuć się w ‘tu i teraz’ trochę lepiej. To wygląda niewinnie, bo w rezultacie zmniejszenia lub przekierowania Twojego zaangażowania w inną stronę, następuje stłumienie odczuwanej presji i robi się jakby lżej.

Jednak blokada nadal, niepostrzeżenie oddziałuje na Ciebie. Sprawia, że Twój wcześniejszy pomysł traci na swojej atrakcyjności. Bledną możliwości dokonania zmian. Oddala się motywacja do działania i pokonywania trudności.

To, co wcześniej dawało Ci napęd znika, a Ty powracasz do rutyny codzienności i do swoich utartych ścieżek.

Blokada zatem, utrzymuje Cię w dotychczasowej strefie komfortu, nawet jeżeli dana sytuacja od dawna już Ci nie służy. Wprowadza Cię też w pewien rodzaj wewnętrznego uśpienia i wycofania, w złudnym poczuciu bezpieczeństwa.

Poczucie lekkości w życiu

Blokada może przejawiać się też w inny sposób: w relacjach z innymi ludźmi czujesz, że nie jesteś autentyczny. To nie jest tylko kwestia zachowania, ale także – a może przede wszystkim – Twoich pobudek do działania. Prowadzisz z ludźmi pewien rodzaj gry: rywalizujesz, ‘ty tak – to jak tak’, napędza Cię robienie na przekór, odgrywanie się, punktowanie innych, wytykanie potknięć czy pomyłek. Motywuje Cię to, co robią inni, lub tego przeciwieństwo, bo blokada nie pozwala Ci dostrzec, co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne i czego chcesz.

Z czasem, przychodzą silne i/lub częste wahania nastroju: gwałtowne doznania rozczarowania i rezygnacji przeplatają się z chwilami zapału i entuzjazmu wobec kolejnych ‘pomysłów’ na siebie, które jednak niczego nie zmieniają.

 

Plemienność blokady.

Poczucie lekkości w życiu

Blokada wychodzi od rodzinnych i INTERgeneracyjnych czyli jawnie przekazywanych, dalszym pokoleniom, nakazów i zakazów (przeciwnie do przekazu TRANSgeneracyjnego, odnoszącego się do tego, co w historii rodu ukryte, nieprzeżyte lub niewyrażone) oraz dąży do podporządkowania osoby danemu systemowi społecznemu (klan, rodzina, ‘plemię’), kulturowemu, religijnemu albo terytorialnemu.

Nasila i wyostrza różnice pomiędzy ludźmi, antagonizując i wzmacniając uprzedzenia czy podziały, a także doprowadzając do nieporozumień, konfliktów i wojen, zarówno sąsiedzkich i lokalnych, jak i tych, na skalę międzynarodową czy światową.

Blokada drastycznie redukuje odczucie Twoich realnych możliwości, ograniczając Cię do przypisanej przez daną społeczność, sztywnej roli lub jedynie akceptowanego sposobu funkcjonowania. Zawęża, a czasem wręcz uniemożliwia rozpoznawanie własnych, indywidualnych cech, ich realizacji oraz dostępu do poczucia sprawczości, niezależności i odpowiedzialności za swoje życie.

BP ujawnia się jako opór przed zmianą, bo jej zadaniem jest chronić ‘interesy plemienia’, do którego należysz i który jest Ci bliski. Skoro więc Twój rozwój może zagrażać specyficznie pojętemu, tj. utrzymywanemu za wszelką cenę status quo grupy, to wytwarza się rodzaj presji, której celem jest powstrzymanie Cię.

Blokada nie tylko może ‘umniejszać’ Cię ale także wyolbrzymiać wielkościowe iluzje o własnej wyjątkowości albo o posiadaniu szczególnych praw czy przywilejów, przysłaniając dostęp do Twoich realnych zdolności, a tym samym odgradzać Cię od poznawania prawdy o sobie i możliwościach życia w zgodzie ze sobą.

 

Rozpoznać blokadę.

Poczucie lekkości w życiu

1./ Gdy w tym, co myślisz i mówisz, pojawiają się często słowa ‘ciężko mi’, ‘’czuję ciężkość’, ‘życie jest ciężkie’, ‘mam ciężar na plecach’, ‘niosę plecak na ramionach’, ‘ciągle dźwigam ciężary w na swoich barkach’, ‘rzucają mi kłody pod nogi’.

2./ Gdy w swoim słownictwie często używasz fraz związanych z walką, zwalczaniem, zmaganiem albo przymusem, zwrotów dotyczących dominowania / podporządkowania, konfliktów, toczenia wojny lub bojów, albo bicia się o coś;

3./ Gdy pojawiają się w Tobie ciężkość oraz silny opór wobec możliwych i pożądanych przez Ciebie zmian na lepsze, a także obawy, że czegoś Ci nie wolno, nie możesz lub nie zasługujesz (na przykład: by realizować swoje zamierzenia, iść do przodu, spełniać marzenia, być niezależnym, wolnym od toksycznych uwikłań, nałogów itd.); doświadczasz poczucia zagrożenia lub wstydu na samą myśl o sukcesie, a na poziomie cielesnym towarzyszy temu fizyczne odczucie sztywności lub braku sił;

4./ Gdy masz wrażenie bycia pchanym lub ciągniętym w przeciwną – niż zamierzony lub obrany – przez Ciebie kierunek;

5./ Gdy zaczynasz różne inicjatywy i sprawy, ale ich nie kończysz;

Poczucie lekkości w życiu

6./ Gdy są Ci bliskie powiedzenia, typu: „lepsze stare piekło niż nowe niebo”; gdy obawiasz się tego, co nowe tak bardzo, że z góry rezygnujesz z podjęcia jakichkolwiek starań czy prób;

7./ Gdy – pod wpływem odczucia ciężkości – wycofujesz się ze swoich planów i doznajesz pewnego rodzaju uśpienia zarówno swoich motywacji jak i aspiracji czy pragnień;

8./ Gdy społeczność, z którą czujesz się związany, oczekuje od Ciebie lojalności, jednocześnie unikając wspólnego doprecyzowania oczekiwań, podziału zadań czy zakresu współpracy oraz odpowiedzialności; gdy przypisuje sztywne i niedopuszczające zmian role, a Ty się temu podporządkowujesz, bez wyrażania swojego zdania, potrzeb czy sprzeciwu;

9./ Gdy bezskutecznie dążysz w swoim życiu do czegoś dla siebie ważnego i ciągle starasz się ale nigdy nie udaje Ci się tego osiągnąć;

10./ Gdy masz poczucie, że inni Cię blokują, ograniczają lub Tobą manipulują;

Jeżeli któryś z punktów odnosi się do Ciebie, to możesz podejrzewać, że blokada plemienna w hamujący sposób wpływa na zdolność postrzegania i realizacji przez Ciebie Twojego potencjału, życiowych możliwości albo celów.

 

Sposoby radzenia sobie z BP.

Samoświadomość.

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie tego, że blokada ma na Ciebie wpływ i, że Tobą kieruje. Zauważ, że ona nie jest Tobą a Ty nie jesteś blokadą, jest ona zewnętrzną – w stosunku do Ciebie – dynamiką. Zwiększaj swoją samoświadomość, obserwując, w jakich konkretnie momentach blokada włącza się, kiedy nasila i w jakich okolicznościach słabnie lub znika zupełnie.

Zapytaj siebie, co najgorszego może się zdarzyć, jeśli w danej sytuacji nie ulegniesz naciskowi BP, a wręcz przeciwnie, podążysz za swoimi pragnieniami. Czy ktoś będzie niezadowolony? Pogniewa się, obrazi? Będzie chciał wpłynąć na Ciebie, by przywrócić dotychczasowe relacje? Zobacz, co stracisz, gdy nie poddasz sie naciskowi. Dostrzeż czym i w jaki sposób – blokada usiłuje Tobą kierować i na jakie manewry jesteś najbardziej podatny oraz czego najbardziej się boisz.

Poczucie lekkości w życiu

Ćwiczenia

A./ Pełne rundki EFT. Gdy pojawia się ciężkość, możesz wykonać rundki EFT, opukując punkty meridianowe i nazywając swoje emocje i obawy. Wypowiadaj na głos swoje myśli i spostrzeżenia, wyrażaj emocje: zacznij od najtrudniejszych doznań, np. poczucia niemocy, beznadziei czy rezygnacji, i – opukując kolejno meridiany – zrób tym doznaniom miejsce w sobie, nie walcz z nimi i pozwól, by stopniowo wytracały swoją intensywność.

B./ Skrócona wersja EFT. Polega na opukiwaniu wyłącznie jednego punktu, tj. punktu gamma z  jednoczesnym nazywaniem swoich doznań tak, jak powyżej, aż do ich wyciszenia.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:

https://ceofaw.com/2018/12/punkt-gamma-pierwsza-pomoc-w-przytlaczajacych-emocjach/

C./ Psychologiczne odwrócenie. Doraźnie, możesz masować punkty wrażliwe (punkty limfatyczne, pod obojczykiem, po obu stronach klatki piersiowej) i powtarzać kilkakrotnie formułę: ‘Nawet jeżeli .. (np. czuję się ciężko, jest mi trudno, odkładam wiele spraw i działań na później i mam poczucie winy z tego powodu), to i tak w pełni i całkowicie, kocham i akceptuję siebie’.

D./ Wizualizacja.

Poczucie lekkości w życiu

Wyobraź sobie, że emocjonalny wpływ blokady ma postać fal dźwiękowych.

Jest jak rytm bębnów, namawiający Cię do pozostania w tym niewidocznym, a przecież wyraźnie odczuwanym, kręgu ‘plemiennym’. Jak hipnotyzująca muzyka, nakłaniająca do przymknięcia oczu na to, co jest poza obszarem jej wpływu, do pozostania w uśpieniu i w transie fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Jak plemienne okrzyki, nawoływania i szepty: ‘’nie dasz rady”, „nie wolno ci”, „nie zasługujesz”, „nie wyłamuj się”, „zginiesz”, „nie dasz rady”, „nawet nie próbuj’’. A im bardziej stawiasz opór, tym blokada bardziej naciska i mocniej przywiera by – jak skostniały gorset – krępować każdy Twój ruch.

Ale gdy pozwalasz, by emocje emitowane przez blokadę, przepływały przez Ciebie, to one wytracają swoją siłę i wpływ. Zatem, nie opieraj się, nie walcz z nimi. Poddaj się i pozwól, by przechodziły przez Ciebie tak, jak dźwięki muzyki.

Przykładowa muzyka do wizualizacji (źródło youtube): https://www.youtube.com/watch?v=1S7xhMGNGk8

Niech przenikną Cię fale niepokoju, zawstydzenia, gróźb, zastraszenia, złudnych obietnic, wezwań do lojalności wobec nadrzędnych i ‘świętych’ praw, zasad, nakazów i zakazów… Oddychaj, poddaj się i odpuść; nie stawiaj im żadnego oporu.

Możesz powtarzać tę wizualizację, za każdym razem, gdy poczujesz, że coś usiłuje Cię powstrzymać, przestraszyć, zablokować czy utrzymać w ‘ryzach’.

 

Gaja / Γαῖα (gr.)

Poczucie lekkości w życiu

Aby wzmocnić poczucie uwolnienia, wybierz się do parku albo lasu, znajdź wysokie, mocne drzewo i oprzyj się o nie plecami. Możesz stać pod nim albo usiąść. Poczuj, że masz w drzewie oparcie. Zakotwicz się w sile drzewa, w doświadczeniu jego solidności i mocy, by te jakości przywołać zawsze, gdy będziesz ich potrzebować. Gdy przyjdą wątpliwości, przeciwności, chwile wahania czy niepewności.

Pomyśl wtedy o drzewie, swojej kotwicy i o wsparciu, które płynie od Gai. Gai, rozumianej, jako świadomość naszej planety, której fizycznym i biologicznym przejawem – pośród tryliona innych – jesteś zarówno Ty, jak i wspierające Cię drzewo.

 

Jeżeli zauważasz, że pozostajesz pod wpływem blokady a powyższe ćwiczenia nie wystarczają, zapraszam Cię do kontaktu ze mną oraz na bezpłatną konsultację: http://ceofaw.com/kontakt/ 

Zdjęcia: shutterstock, pixabay

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x