Centrum Świadomości


Otwieram życzliwą i pełną akceptacji przestrzeń na Twoją wyjątkową sytuację. Na indywidualny proces odkrywania siebie i odnajdowania nowych znaczeń w osobistych przeżyciach, historiach rodzinnych oraz w doświadczeniach przodków, których echo nadal rezonuje i jest niesione poprzez pokolenia.

Wspieram w rozpoznaniu i uzdrowieniu przekonań ograniczających życie
jedynie do wymiaru
przetrwania…

…pomimo bólu, smutku, złości, rozpaczy, bezradności 
…bo może on/a w końcu przestanie, zmieni się, zrozumie
…choć nie mam już siły, nadziei, poczucia sensu, spokoju
…przecież nie jest najgorzej, samo przejdzie, dam radę
…gdy ciało krzyczy napięciem, dyskomfortem, bólem, chorobą
…mimo poczucia samotności, krzywdy, przytłoczenia, niesprawiedliwości
…bo…

Oferta


Metody terapii