Jako Klient, ustalasz swój ‘Everest’, wspinasz się i go zdobywasz.
Jako terapeutka wspieram i towarzyszę Twojej wędrówce.

Zapraszam na bezpłatną, 30-minutową wstępną konsultację online, która służy:

– Wzajemnemu poznaniu się oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwskazań do terapii;
– Omówieniu  formularzy, niezbędnych do rozpoczęcia terapii:  Zakres odpowiedzialności, Ankieta, Umowa;
– Przedstawieniu podstawowych technik a także ustaleniu terminarza spotkań;

Sesja terapii indywidualnej trwa 75minut i odbywa się przez Skype lub WhatsUp.

Obszary mojej specjalizacji:

– uwalnianie od skutków traum, emocjonalnych i fizycznych napięć i urazów;
– niwelowanie skutków przeciążenia emocjonalnego, stresu oraz wypalenia zawodowego,
– transformacja niekorzystnych przekonań oraz schematów odtwarzanych w życiu
– zwiększanie wolności finansowej;
– wzmacnianie samooceny i zaufania do siebie oraz rozwijanie twórczych zasobów i poczucia spełnienia
– przekraczanie trudności i wyzwań związanych z migracją i emigracją

Koszt sesji£50 płatny przelewem przed terminem sesji, na wskazane w umowie konto, tytułem: data sesji.  Brak przedpłaty oznacza rezygnację z sesjiNiepojawienie się na sesji, bez zawiadomienia, z przynajmniej 24h wyprzedzeniem, skutkuje utratą wniesionej opłaty

Jest również dostępna ograniczona ilość sesji w niższej cenie dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Należy jednak liczyć się z oczekiwaniem na wolny termin.

Zaświadczam, że nie prowadzę działalności leczniczej o której mowa w Ustawie z dn. 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Alternatywne terapie mocy nie zastępują leczenia dostępnego w ramach nauk medycznych i służby zdrowia. Informacja o istotnych dla zdrowia i życia diagnozach oraz zaleceniach lekarza medycyny powinna zostać umieszczona w ankiecie, wypełnianej przed rozpoczęciem terapii w Centrum Świadomości.